klinikken tilstræber at være såvel faglig som teknologisk opdateret. Derfor tilbydes en lang række undersøgelser

audiometre(høreprøve)

otomikroscopi (stereomikroskkopisk undersøgelse af øret)

tympanometri (mellemørediagnostik)

Klinikken råder over tre avancerede ultralydscannere til undersøgelse  af  hele det mulige indenfor denne discipl